Download PDF

กฎระเบียบและข้อแนะนำสมาชิกใหม่ ในการถามตอบธรรมะกับพระ

1.FACEBOOK : พระอาจารย์ฑิจถากร, PAGE : นิพพาน นิพพาน, LINE PC ID : NIRVANATODAY59 นี้
   มีเพื่อเผยแพร่และถามตอบธรรมะเท่านั้น (ควรอ่านธรรมะในโพส์ล่างๆสุดของเพจนิพพาน นิพพาน) 
  (ติดต่อทางไลน์เท่านั้น..เพราะ FACEBOOK จะบล็อกการส่งข้อความ,เนื่องจากส่งมากเกินไปต่อวัน)
2.แจ้งชื่อของตน ตามความจริง เพื่อรับเอกสารการปฏิบัติ (เป็นไฟล์ภาพ) (มิเช่นนั้น จะบล็อกชื่อทันที)
3.ก่อนสนทนาทุกครั้ง...ให้กล่าวสวัสดีพระ ใช้คำว่า “นมัสการครับ, หรือ นมัสการค่ะ”
4.เมื่อรับเอกสารแล้วก็ดี, รับข้อแนะนำแล้วก็ดี ควรกล่าวคำขอบคุณทุกครั้ง ซึ่งเป็นมารยาทพื้นฐาน
5.เมื่อหมดคำถาม จบการสนทนาทุกครั้งให้สวัสดีลาพระ ใช้คำว่า “นมัสการลาครับ,นมัสการลาค่ะ”
6.พูดแทนตนเอง ว่า โยม, ผม, หนู หรือชื่อเล่น (อย่างใดอย่างหนึ่ง)...คำว่า "ดิฉัน" ไม่ควรใช้
7.พูดแทนพระ    ว่า ท่าน, พระคุณเจ้า, พระอาจารย์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   -ท่าน และพระคุณเจ้า จะใช้เรียกพระที่บวชใหม่ ไม่เกิน 5 พรรษา, หรือพระภิกษุทั่วไป (ที่ไม่สนิท)
   -พระอาจารย์ ใช้เรียกกับพระที่เราเคารพเป็นครูบาอาจารย์ หรือพระที่เราไปศึกษาธรรมจากท่าน
   -หลวงพ่อ,หลวงปู่ เป็นคำกลางๆใช้เรียกได้ทุกกรณี (มักใช้เรียกกันในปัจจุบัน สมัยพุทธกาลไม่ใช้)
   -หลวงพี่,หลวงน้า ไม่สมควรใช้เป็นอย่างยิ่ง...ทำให้การสนทนากับพระ เป็นแนวคุยกับเพื่อน
  *คำว่า พระคุณเจ้า,พระอาจารย์ มีในพระไตรปิฎก สนทนาด้วยคำเหล่านี้ บรรลุธรรมไวกว่า*
8.ใช้คำว่า “ค่ะ” หรือ “ครับ” ต่อท้าย เวลาจบข้อความ
9.อย่าใช้คำย่อโดยไม่จำเป็น หรือศัพท์วัยรุ่น...เพราะเป็นการไม่เคารพพระที่สนทนาด้วย
10.สามารถถามปัญหาได้ทุกเรื่อง (ยกเว้นความรู้ทางวิชาชีพ,ดูดวง,ฤกษ์ยามต่างๆ)
   โดยการโทรถามผ่านไลน์ (อาตมาต้องเปิดคอม ถึงจะโทรคุยกันได้ เพราะเป็นไลน์แบบคอมพิวเตอร์)
   หรือ โทรถามตรง ที่เบอร์ 098-931-3499...จะไม่มีการพิมพ์โต้ตอบไปมา เพราะเสียมารยาท
11.ไม่ควรใช่สติกเกอร์ ในการสนทนากับพระทางข้อความ (ถ้าเป็นรูปไหว้, สาธุ ที่ดูเรียบร้อย ใช้ได้)
12.FB และ LINE ที่อาตมาใช้เป็นแบบคอมพิวเตอร์ (เพราะโทรศัพท์ที่มี เป็นรุ่นที่ ใช้เน็ตไม่ได้)
  ...เพราะฉะนั้นจะเห็นข้อความได้ ต่อเมื่อ อาตมาเปิดคอมพิวเตอร์เท่านั้น
13.ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎข้อแนะนำนี้ได้ จะลบชื่อออกทันที (จะแจ้งเตือนก่อน 1 ครั้ง)
   เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกอึดอัดกับกฎระเบียบ หรือธรรมะที่ได้รับจากอริยธรรมสถาน ขอแนะนำว่า
   ควรไปหาสำนักอื่นหรือครูบาอาจารย์ท่านอื่นแทน เพราะอาตมาไม่มีความสามารถแนะนำผู้ที่ไม่ได้
   ร่วมบุญกันมาก่อนได้...ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ของการปฏิบัติธรรม ไม่มีใครผิด ใครถูก
   **ถ้าเราอยากเรียกใครว่าพระอาจารย์เมื่อไหร่ แปลว่าบุคคลนั้นเคยเป็นอาจารย์ของเรามาก่อน**

พระอาจารย์ฑิจถากร อาจิตปุญฺโญ

เบอร์โทรตรง 098-931-3499 / LINE ID : NIRVANATODAY59