Download PDF

นิพพานธรรมสถาน

พระมหาฑิจถากร  อาจิตปุญฺโญ นิพพานธรรมสถาน ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

       

กฎระเบียบผู้มาปฏิบัติธรรม 

 1.ผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งฆราวาสและพระภิกษุสามเณร ต้องฟังธรรมะจากนิพพานธรรมสถาน ชุดแก่นธรรม (ใน YOUTUBE) ให้ครบ 2 รอบ

   ก่อนมาปฏิบัติ (สำหรับผู้ที่มีเครื่องมือรับชมรับฟัง และสามารถต่อเน็ตได้เท่านั้น…ส่วนผู้ที่ไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ ก็อนุโลมยกเว้นได้)

 2.ผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุสามเณรและฆราวาส ต้องนำบัตรประชาชนหรือใบสุทธิ มาให้พระอาจารย์เก็บไว้จนถึงวันที่จักกลับ 

    ถ้าไม่มี ต้องมีผู้ที่มีบัตร รับรองให้ และต้องกรอกใบขอปฏิบัติธรรมทุกคนก่อน 

 3.ฆราวาสผู้มาปฏิบัติธรรมต้องถือศีล 8 ทุกคน ( ผู้ป่วยสามารถทานอาหารเย็นได้ )

 4.ผู้มาปฏิบัติธรรมต้องอธิษฐาน ว่าจะถือศีล 5 ขึ้นไป และจะไม่สูบบุหรี่ หรือใช้ยาเสพติดตลอดชีวิต เมื่อออกจากสำนักไปแล้ว

 5.ถ้าเป็นผู้หญิงให้มา 2 คนขึ้นไป หรือถ้ามาคนเดียว ให้โทรมาสอบถามก่อน ว่ามีผู้มาปฏิบัติธรรมและมีพระจำพรรษา 2 รูปขึ้นไปหรือไม่

 6.ผู้มาปฏิบัติธรรมต้องสามารถช่วยเหลือตนเอง ด้านอาหารได้ (ทางสำนักมีน้ำดื่มให้) จะมีร้านค้าอยู่ด้านนอก 700 เมตร โทรสั่งอาหารได้

    หรือจะเตรียมเครื่องครัวมาประกอบอาหารก็ได้ มีไฟฟ้าให้ใช้ฟรี แต่ไม่มีตู้เย็น

 7.ต้องสวมชุดขาว หรือชุดสีน้ำตาล แต่งกายเรียบร้อย ถ้าเป็นผู้หญิงให้ใส่เสื้อซับในด้วย (ถ้าเสื้อที่ใส่นั้นบางเกินไป)

 8.ต้องทำวัตรสวดมนต์เช้า เย็น แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นให้แจ้งพระอาจารย์ก่อน

 9.ห้ามทิ้งขยะและเศษอาหารลงพื้นเด็ดขาด ให้นำไปทิ้งที่หลุมขยะ และห้ามตัดต้นไม้หรือเด็ดต้นไม้โดยไม่จำเป็น

10.ห้ามพระภิกษุสามเณรและฆราวาส พูดวาจาหยาบคาย เช่น กู มึง ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ และพูดคุยเสียงดัง

11.ห้ามพระภิกษุสามเณรและฆราวาส สูบบุหรี่ เคี้ยวหมาก เด็ดขาด ถือว่าเอาเงินมาเผาเล่น และทำให้คนรอบข้างเป็นมะเร็งไปด้วย

12.ห้ามพระภิกษุสามเณรและฆราวาส ทะเลาะวิวาทกัน ถ้าเกิดทะเลาะวิวาทขึ้น ให้เก็บของกลับทันทีทั้งสองฝ่าย โดยไม่ต้องถามเหตุผล

13.ห้ามพระภิกษุสามเณรรับเงิน แต่ถ้าขาดเหลืออะไรให้แจ้งพระอาจารย์ได้ ไม่ต้องเกรงใจ ถ้าไม่ผิดวินัยจะจัดหาให้

14.ห้ามพระภิกษุสามเณรและฆราวาสใช้โทรศัพท์ ในระหว่างปฏิบัติธรรมชั่วคราวและถาวร (เพราะที่สำนักมีโทรศัพท์เป็นส่วนกลางอยู่แล้ว)

15.ห้ามพระภิกษุสามเณรผู้มาปฏิบัติธรรมชั่วคราว ( 7 วัน) พูดคุยกับญาติโยม ( ในศาลาทำวัตรพูดคุยได้ )

16.ห้ามพระภิกษุสามเณรและฆราวาสผู้มาปฏิบัติธรรมชั่วคราว นอนในระหว่างวัน (ยกเว้นผู้ป่วย หรือเพลียจากการทำงานหนักที่สำนัก)

17.ฆราวาสเมื่อสนทนากับพระภิกษุสามเณรทุกรูป ให้พนมมือทุกครั้ง และเคารพเชื่อฟังพระอาจารย์กัมมัฏฐานอย่างเคร่งครัด

18.ถ้ามีงานส่วนรวม ให้ช่วยกันทำ อย่าอ้างว่าผิดศีล ผิดวินัย เช่น ขุดดิน ถางหญ้า (เนื่องจากไม่ศึกษาวินัยให้ถ่องแท้, หรือขี้เกียจทำงาน)

19.พระภิกษุสามเณรที่จะมาอยู่ถาวร ต้องปรารถนานิพพาน, มีหนังสือนักธรรมตรี โท เอก ติดตัวมาด้วย, และต้องกล่าวคำบวชไม่สึก

20.ถ้ามีข้อสงสัย เห็นสิ่งผิดปกติ ไม่สมควร หรือข้อแนะนำ ก็สามารถแจ้งพระอาจารย์ได้

21.ถ้าบุคคลใด คิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ได้ แม้ข้อหนึ่งข้อใด ก็ขอแนะนำ ให้ไปสำนักที่เหมาะสมกับตนเองจะดีกว่า

 

กิจวัตรประจำวัน

05:00 น.            เมื่อได้ยินเสียงระฆัง ให้ตื่นนั่งสมาธิ 5 นาที (บนที่นอน), ล้างหน้าแปรงฟัน

05:30 – 06:50    ทำวัตรเช้า, นั่งกัมมัฏฐาน

07:00 – 08:00    เตรียมซื้ออาหาร หรือทำอาหาร,สำหรับพระภิกษุสามเณร ออกบิณฑบาต

08:00 – 09:00    รับประทานอาหาร

09:00 – 11:00     ตามอัธยาศัย หรือ ทำสาธารณะประโยชน์ เช่น เก็บขยะรอบวัด, เก็บหินไปถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ,ช่วยงานก่อสร้าง

11:00 – 12:00      รับประทานอาหาร

12:00 – 19:00      ตามอัธยาศัย หรือ ทำสาธารณะประโยชน์ เช่น เก็บขยะรอบวัด, เก็บหินไปถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ,ช่วยงานก่อสร้าง

19:00 – 21:00      ทำวัตรเย็น, นั่งกัมมัฏฐาน, ฟังธรรม

22:00 น.             เข้านอน  ( ห้ามจับกลุ่มคุยกัน )

พระมหาฑิจถากร  อาจิตปุญฺโญ

( พระอาจารย์กัมมัฏฐาน )

นิพพพานธรรมสถาน (ใกล้วัดนาน้อย ห่างจากตัวเมือง 27 กม.) ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา  จ.อุตรดิตถ์ โทร. 098-9313499


คลิปชุดแก่นธรรม 

   


ประวัติพระอาจารย์ฑิจถากร (ญาติโยมขอมา)
  คลิป Youtube ชุดแก่นธรรม
 1.-เป้าหมายของพระพุทธศาสนาและสติปัฏฐานคืออะไร

1.1-ฟังธรรมะอย่างไรให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1.2-ธรรมะที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
2-นิพพานและพระอริยะบุคคลเป็นเช่นไร
3-การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง
4-นิพพานไปง่าย ถ้าอยากไป
5-รู้หน้าที่ของตนและคนรอบข้าง
6-การเข้าหาพระ
7-การดำเนินชีวีตเพื่อไปนิพพาน
8-วิธีเข้าฌาน 4 ภายในครึ่งชั่วโมง
8.1-ควรคิดเช่นไรในการทำสมาธิ(ฌาน)ใน 1-2 นาทีแรก
8.2-ปัญหาในการนั่งสมาธิ(เข้าฌาน) และวิธีแก้ไข
9-ข้อสงสัยของญาติโยมต่อพระสงฆ์
10-ธรรมะ 2 นาที ให้คนใกล้สิ้นลมฟัง
11-เตรียมตัวก่อนตายเมื่อไหร่ จิตใกล้นิพพานทันที
12- พระพุทธเจ้าตรัส การใช้ทรัพย์ให้ถูกต้อง 5 อย่าง
13-ผู้จะนิพพานชาตินี้ได้ จะเจออุปสรรคใหญ่ก่อน
14-วิธีลดความโกรธ
15-วิธีพิจารณา วิปัสสนาญาณ
16-การไม่กินเนื้อสัตว์(กินเจ)ได้บุญมากจริงหรือไม่
17-ความรวย เกิดจากสาเหตุใด
18-ละธรรม 10 ประการได้ จิตใกล้นิพพานทันที